Seminar u Amsterdamu

U organizaciji Alpex Feed doo i Jadis Additiva b.v, održana su predavanja u Amsterdamu 14. i 15. septembra. Zahvaljujemo se svim učesnicima, kao i našim partnerima na dobroj organizaciji i lepom druženju!